Platbodemshuren.nl

Binnen 1/2 uur vaar je al op de Waddenzee!

Type platbodem
Selecteer type
Type platbodem
Beschikbare periode
Beschikbare periode
Aantal personen
Speciale eigenschappen
Selecteer
Speciale eigenschappen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze onlineshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt. 1. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkoms

De koopovereenkomst komt tot stand met Max Muster GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….]  tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging. 1. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen. 1. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

In principe heeft u de mogelijkheid de goederen af te halen bij Max Muster GmbH, Musterstr. 1, 1000 Musterstadt, Musterland tijdens de volgende kantooruren: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur, behalve op feestdagen. Gelieve ons minstens twee werkdagen voor uw afhaling te informeren zodat wij de goederen uit ons magazijn kunnen leveren. U kunt hier ook betalen met EC kaart en PIN. 1. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor vooruitbetaling als betaalmethode, geven wij u onze bankgegevens door in de orderbevestiging en leveren wij de goederen af na ontvangst van uw betaling.

Contante betaling bij levering/betaling onder rembours
U betaalt de aankoopprijs direct aan de bezorger. Bijkomende kosten van € worden in rekening gebracht.

Acceptgiroprocedure

Door het plaatsen van een bestelling, […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….] Een bankwerkdag is elke werkdag, met uitzondering van zaterdagen, nationale feestdagen en de 24e en 31e december van elk jaar. De rekening wordt gedebiteerd vóór verzending van de goederen.

PayPal
Om het factuurbedrag te betalen […………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….] uitgevoerd door PayPal onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. U ontvangt [……………………………………………………………] bestelprocedure.

PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens haar eigen criteria zijn geselecteerd, verdere betalingsmogelijkheden in de klantenrekening aanbieden[…………………………………………………………… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………]. Meer informatie hierover vindt u in uw PayPal-rekening. 1. Herroepingsrecht ​​​​​​​

U hebt recht op […………………………………………………………….] 1. Schade tijdens bezorging

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden. 1. Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

Klantenservice: U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en bezwaren op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur onder het telefoonnummer 0221-12345 en per e-mail onder name@domain.de. 1. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]
• in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien. 1. Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

Trusted Shops (https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf) 1. Geschillenbeslechting ​​​​​​​

De Europese Commissie […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure […………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….]
Bevoegd is de zogeheten Universalschlichtungsstelle van het Zentrum fur Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein te Duitsland, www.verbraucher-schlichter.de.

Type platbodem
Selecteer type
Type platbodem
Beschikbare periode
Beschikbare periode
Aantal personen
Speciale eigenschappen
Selecteer
Speciale eigenschappen